Kościół Imienia NMP

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Ten gotycki kościół Imienia NMP znajduje się w dolnej części starówki. Pierwszy zapis dowodzący istnienia parafii katolickiej w Kowarach pochodzi z 12 listopada 1399 roku, natomiast o samym obiekcie mowa jest w dokumencie z 1401 roku - dotyczy on fundacji ołtarza. Sam kościół na pewno powstał wcześniej. W XVI wieku przeprowadzono rozbudowy kościoła. W XVII wieku doszło zaś do dwóch pożarów w odstępie dziesięciu lat.

Wnętrza kościoła są barokowe. Obecny ołtarz z 1749 roku jest dziełem znanego artysty z Krzeszowa - Antoniego Dorasila. On też wykonał ambonę i dwa boczne ołtarze. Freski na sklepieniu nad nawą główną z pierwszej połowy XVIII wieku są dziełem malarza Jana Lorenza. Wieża kościoła ma około 50 metrów i jest zwięczona hełmem (w środku wiszą dwa dzwony) z herbem Kowar.

Warto zobaczyć również najstarsze fragmenty kościoła - kaplicę w przyziemiu (naprzeciw ołtarza głównego) z polichromiami z XIV wieku oraz na zachodniej ścianie wieży gotycką figurę "Madonny na potworze".

Mini przewodnik

Górująca nad starówką świątynia o skomplikowanej, burzliwej historii i takimże charakterze. Kościół, postawiony już w XIV-XV w., był wielokrotnie niszczony w pożarach i przebudowywany. Widać tak gotyckie, jak i renesansowe elementy. Z kolei wnętrze utrzymane jest w barokowym stylu. Urodą wyróżniają się m.in. boczne ołtarze i różnego rodzaju malowidła, pomniki.

Galeria

Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja